Kings Code: Spotlight

Emprover:
Software as a Service

Twee jaar geleden ontmoetten we Jan Nouwens, initiatiefnemer van Emprover. Jan vroeg toen of Kings Code hem kon helpen met het maken van zijn Emprover software. Sinds die tijd werken we nauw samen aan het onderhoud en de uitbouw hiervan.

Emprover: Software as a Service

Wat is Emprover?

Emprover is een online tool voor het registreren, monitoren en uitvoeren van samen­werkings­processen tussen (multi­disciplinaire) teams binnen organisaties. Het maakt verbetertrajecten voor overheden, bedrijven en adviesbureaus inzichtelijk. Dit wordt o.a. bereikt door gebruik te maken van mobiele notificaties, narrow­casting, praktische overlegtools en nieuwsberichten.

Agile werken

Toen Jan bij ons kwam was Kings Code druk bezig met het invoeren van Agile werken. Voor softwareontwikkelaars was dat al enige tijd de standaard. In dezelfde periode werden de voordelen van Agile langzaam ook door andere sectoren ontdekt en omarmd. Jan voorzag deze trend en realiseerde zich dat er geen toegankelijke software beschikbaar was voor de ondersteuning van Agile werken. Kortom, het was tijd voor Emprover.

Software as a Service

Het bedenken, opzetten en ontwikkelen van Software as a Service (SaaS) vereist een andere aanpak dan dat van een website of interne bedrijfstool. Bij de ontwikkeling van SaaS-oplossingen wordt voortdurend de balans gezocht tussen klantwensen, terugkoppeling van eindgebruikers, beschikbare middelen en het modulair uitbouwen van functionaliteit. Elke uitbreiding moet idealiter door anderen te gebruiken zijn. SaaS-oplossingen vragen ook om bijzondere aandacht voor de gebruikersinterface. Deze moet het uitvoeren van complexe taken, intuïtief en comfortabel mogelijk maken.

Doorontwikkeling

Periodiek verbeteren we bestaande modules. Ook werken we samen nieuwe ideeën uit van prototype tot functionaliteit. Tussentijds worden modules geëvalueerd met eindgebruikers en organisaties. De terugkoppeling wordt vervolgens meegenomen in een volgende iteratie. Zo zorgen we steeds voor een volwassen SaaS-oplossing.

Agile Wheel

Een van de meest treffende voorbeelden van de kracht van Emprover is het Agile Wheel. Dit is een methodiek die binnen Agile veel gebruikt wordt. Bij gebrek aan een digitale toepassing gebeurt dit altijd op een groot vel papier en post-its. Periodiek moet het team fysiek samenkomen om het Agile Wheel up-to-date te krijgen. Tussentijds snel even het Agile Wheel bekijken is hierdoor niet eenvoudig. Daarnaast wordt op papier geen historie opgebouwd.

Jan heeft het aangedurfd om samen met Kings Code een digitale toepassing te ontwikkelen van dit Agile Wheel. Stap voor stap hebben we een eenvoudig prototype uit weten te werken tot een intuïtieve en volledig digitale versie van de gehele methode. Teamleden kunnen via de Emprover app eenvoudig invloed uitoefenen op een Agile Wheel tijdens een vergadering.

Emprover hybride apps

Om ervoor te zorgen dat Emprover bij de gebruikers altijd in de buurt is, hebben we ook een mobiele app ontwikkeld. De app heeft voor een groot deel dezelfde functionaliteit als de online toepassing, maar wordt op een andere manier gepresenteerd aan de gebruiker. Een tabletversie staat ook in de planning.

Teamprestatie

De flexibele en actieve samenwerking met Emprover komt feilloos overeen met onze missie verklaring: “Kings Code heeft als missie om hoogwaardige applicaties te ontwikkelen en hiervan een prettige ervaring te maken. Zowel voor klanten als voor medewerkers.” Het werkt voor alle partijen uiterst motiverend om te delen in elkaars enthousiasme. Zeker in het geval van SaaS waar de ambitie – jaar voor jaar – ligt in het streven naar de best mogelijke softwareoplossing.

Jan Nouwens:

Als SaaS-ondernemer ben je sterk afhankelijk van ontwikkelaars. Bij Kings Code heb ik collega’s gevonden die mee ondernemen, mee willen denken in de ideeën en realistisch blijven als ik dat zelf even verloren ben.”