Workplaza Vind razendsnel de beste uitzendrachten

Workplaza is een platform waar opdrachtgevers anoniem een zoekvraag naar uitzendkrachten kunnen uitzetten. Voor een uitzendbaan of eenmalige klus. Lokale uitzendbureaus bieden razendsnel hun beste kandidaten aan. Het resultaat? De beste match binnen 48uur!

Voor de technische realisatie van haar ambitieuze platform heeft Workplaza Kings Code benaderd.

MoSCoW

In eerste fase hebben we samen met Workplaza de scope van het platform vastgelegd. Op basis van de MoSCoW methode (Must, Should, Could en Won’t have) is daarna het raamwerk van het framework met behulp van zgn. wireframes bepaald. Deze wireframes zijn over enkele iteraties verfijnd om uiteindelijk als blauwdruk te worden gebruik voor de realisatie van het platform.

Minimal Viable Product

Om het platform zo vroeg mogelijk te kunnen uitrollen, hebben we eerst een Minimal Viable Product (MVP) gerealiseerd. Op basis van feedback van stakeholders op dit MVP, wordt het platform nu iteratief doorontwikkeld en gefinetuned op basis van praktisch en voortschrijdend inzicht.