Obesitas Centrum Amsterdam Gespecialiseerd in het tegengaan van ernstig overgewicht

Obesitas Centrum Amsterdam
Obesitas Centrum Amsterdam

Het Obesitas Centrum Amsterdam is als onderdeel van het OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Ziekenhuis) in Amsterdam gespecialiseerd in het tegengaan van ernstig overgewicht en complexe maagverkleiningen. Samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek biedt het Obesitas Centrum Amsterdam een compleet behandelprogramma aan voor volwassenen.

Modern Content Management

Voor haar online aanwezigheid heeft Obesitas Centrum Amsterdam, Kings Code gevraagd om een zo gebruiksvriendelijk en laagdrempelig mogelijk systeem te ontwikkelen voor het onderhouden van haar website en informatievoorziening aan haar relaties en patiënten.

Er zijn diverse Open Source content management systemen in de markt beschikbaar. Maar het is onze ervaring dat deze systemen vaak als te ingewikkeld en traag worden ervaren. Omdat er vooral behoefte was aan een eenvoudige én gebruikersvriendelijke oplossing hebben we samen besloten om zelf een maatwerk, laagdrempelige oplossing te ontwikkelen.

Tijdens de eerste verkenningsgesprekken werden de volgende vaste onderdelen van het systeem vastgesteld:

  • Paginabeheer;
  • Nieuwsberichten;
  • Online inschrijvingen voor (digitale) voorlichtingsavonden;
  • Veel gestelde vragen (FAQ);
  • BMI (Body Mass Index) calculator;
  • SEO-management;
  • Afbeeldings- en documentbeheer.

Om het systeem toekomstbestendig te maken en voor een optimale snelheid te zorgen, kozen we voor een zogenaamd headless CMS voor de in- en uitvoer van data via een RESTful API als zelfstandige webservice. Het CMS beheer en de website zelf - die gebruik maken van deze API-data - werden als zgn. SPA ontwikkeld (Single Page Application). Een SPA-website wordt op een enkele webpagina getoond met als doel, een zo vlot mogelijke gebruikerservaring.