HIT profitComplexe klanten portaal

Voor HIT Profit hebben we een uitgebreid klanten portaal gebouwd. Daarnaast is ook een begeleidende app gerealiseerd voor smartphones. HIT Profit is marktleider op het gebied van collectief inkopen van energie, verzekeringen en telecom.

Voor dit portaal zijn diverse technische koppelingen gerealiseerd met bestaande portalen van HIT Profit. Het klanten portaal biedt op veilige wijze toegang tot documenten en – via deze koppelingen – overige systemen van HIT Profit. Naast een document management systeem bevat het portaal ook een klant relatie management systeem (CRM). Contactpersonen kunnen worden toegewezen aan klanten waardoor deze direct e-mail of telefonisch contact kunnen opnemen.

Nieuwsberichten van hetzij de externe HIT website of het in de portaal ingebouwde nieuwsbeheer kunnen vanuit de portaal worden gelezen. Met behulp van pushnotificatie kunnen meldingen gestuurd worden naar gebruikers(groepen). Gebruikmakend van dezelfde techniek worden nieuw geplaatste documenten of nieuwsberichten gemeld aan de portaalgebruiker.

Het klanten portaal is specifiek gebouwd met uitbreiding van functionaliteit in het achterhoofd. Op technisch gebied hebben we hier gekozen voor een zogenaamde single-page application ondersteund door een maatwerk interne API (application programming interface). Daarnaast maken we gebruik van single sign-on en OAuth om het aantal login momenten tussen de diverse systemen te reduceren.

Een complexe oplossing als deze vraagt om een goed doordachte grafische gebruikers interface. Om dit te waarborgen maken we gebruik van material design.