Boekit voor AvansSlim onderwijs

Samen met Boekit, specialist in ruimte meetsystemen, hebben we voor Avans Hogeschool een student-vriendelijke app ontwikkeld. Deze app maakt het optimaal benutten van ruimtes mogelijk. Doordat de app vraag en capaciteit samen brengt, wordt op slimme wijze kostenbesparing gerealiseerd in o.a. huurkosten van faciliteiten. Dit wordt, onder andere, mogelijk gemaakt door de bezettingsgraad van ruimtes inzichtelijk te maken. Op basis van deze gegevens kan het gebouwen- en locatiebeleid realtime worden onderbouwd.

Via de app kunnen werk- en spreekkamers kunnen worden gereserveerd. Zo zijn studenten altijd verzekerd van een plaats om hun studie optimaal voort te zetten. Daarnaast is een koppeling gerealiseerd met systemen van Avans Hogeschool waardoor de app veel voordelen biedt voor studenten. De app faciliteert studenten zo goed mogelijk in hun studie en draagt bij aan het verhogen van dienstverlening van Avans Hogeschool.

Om zo goed mogelijk te passen in de leefwereld van studenten is tijdens de ontwikkeling veel aandacht besteed aan de look-and-feel van de app.

Enkele functionaliteiten:

  • Rooster inzicht;
  • Notificatie van roosterwijzigingen;
  • Het melden van en inzage geven in cijfers en studiepunten;
  • Reserveren van werk- en spreekkamers.